Parenting4u
pedagogisch coachings- en trainingsbureau voor ouders en professionals
Welkom
Parenting
Het Engelse woord 'Parenting' betekent: ouderschap. Parenting is het bevorderen
en ondersteunen van de lichamelijke, emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling
van kinderen.

It takes a whole village to raise a child!

Een Afrikaans spreekwoord dat aangeeft dat er een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid nodig is voor het succesvol opvoeden van kinderen.  
Naast ouders spelen vaak meerdere professionals een belangrijke rol, zoals
bijvoorbeeld leidsters in de kinder- en buitenschoolse opvang, gastouders,
au-pairs en leerkrachten.

Pedagogische kwaliteit
Parenting4u richt zich zowel op ouders als op professionals die met kinderen werken
of voor kinderen zorgen. Alle activiteiten hebben als doel het bevorderen van 
pedagogische kwaliteit waaronder kennis, inzicht en vaardigheden. 
U kunt hierbij denken aan individuele begeleiding en cursussen voor ouders  of
workshopstrainingen en studiedagen voor professionals.
Parenting4u kan ook op projectbasis ingehuurd worden o.a. om pedagogische producten te
ontwikkelen.